AC FORM OCH DESIGN

Betonggjutning

Vi träffas och gjuter lite mindre figurer med finbetong under en dag och dagen därpå så avformar vi och efterarbetar alsterna.

Den här kategorin har inga produkter