AC FORM OCH DESIGN

Medier och Strukturer

Används tillsammans med Powertex Hardener för att skapa olika strukturer och för slutfinish av tex tavlor och statyer.