AC FORM OCH DESIGN

Powercolor och Colortrix

Pigment för att färga Powertex Ivory och white i en mängd olika färger. Colortrix för slutfinish av alster.